,

Actie tegen Vandaag Online

actie tegen Vandaag OnlineUPDATE 25 mei 2020: Er hebben zich voldoende gedupeerden gemeld die interesse hebben om mee te doen met een collectieve actie. De volgende stap is dat wij daadwerkelijk een procedure starten.


Sinds enige tijd is het bedrijf Vandaag Online bezig met het benaderen van ondernemers, met als doel het maken van onder meer zogeheten landingspagina’s op internet voor die ondernemers. Zij hanteren daarbij acquisitiemethoden die op zijn zachtst gezegd niet zo netjes zijn. Wij hebben van ondernemers vernomen hoe zij zijn benaderd en wat de gevolgen zijn. Daarom hebben wij besloten de mogelijkheden te onderzoeken om in actie te komen tegen Vandaag Online.

Advocaat Jeroen Thiele legde eerder in het TV-programma Kassa uit dat er mogelijkheden zijn voor gedupeerden om in het verweer te komen tegen Vandaag Online.

Bent u gedupeerd door Vandaag Online?

Vandaag Online homepage 677x339Bent u benaderd door Vandaag Online voor het aangaan van een overeenkomst? Vandaag Online heeft mogelijk in eerste instantie toegezegd dat zij hun werkzaamheden kosteloos zullen uitvoeren en/of dat de overeenkomst binnen 3 maanden kosteloos kan worden opgezegd. Heeft u de overeenkomst vervolgens getekend onder druk van Vandaag Online? Dan blijkt u achteraf op basis van de overeenkomst een aanzienlijk bedrag te moeten betalen.

Wij hebben van verschillende ondernemers vernomen dat zij op deze wijze zijn benaderd door Vandaag Online.

Wat kunt u doen?

Consumenten hebben op grond van de Colportagewet bedenktijd en een ontbindingsrecht voor overeenkomsten die buiten verkoopruimten zijn gesloten. Maar ondernemers hebben in beginsel géén recht op consumentenbescherming.
Van een ondernemer wordt verwacht dat hij kritisch omgaat met verkopers die wie zij worden benaderd, en zich er niet zomaar laat ‘inluizen’. Dit laat onverlet dat de wijze van acquisitie niet netjes is. Juridisch is dit (helaas) niet relevant. Er is dus een overeenkomst tot stand gekomen.

Onjuiste mededelingen

download voorbeeldbrief

Wanneer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst onjuiste mededelingen zijn gedaan die hebben geleid tot het sluiten van de overeenkomst, kan er sprake zijn van dwaling of zelfs bedrog. In dat geval is de overeenkomst vernietigbaar. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben wij een voorbeeldbrief voor de vernietiging van een overeenkomst opgesteld (download). U kunt onze voorbeeldbrief gebruiken om de overeenkomst met Vandaag Online te vernietigen.

Bewijslast

Hoe bewijzen we dat Vandaag Online onjuiste mededelingen heeft gedaan? Dat kan door het overleggen van verklaringen door gedupeerden. Als alle benaderde ondernemers hierover een verklaring afleggen, is dat voor een rechter waardevolle informatie. Hoe meer verklaringen er op tafel komen,  des te eerder een rechter zal oordelen dat de overeenkomsten door dwaling of bedrog tot stand zijn gekomen. Wij verzamelen graag deze verklaringen, zodat we gedupeerden kunnen ondersteunen bij het voeren van verweer tegen Vandaag Online.  U kunt uw verklaring insturen door het onderstaande formulier in te vullen.

Sluit u zich aan bij een collectieve actie?

We inventariseren op dit moment of we met alle benaderde ondernemers een gezamenlijk procedure kunnen opstarten. Wanneer u zich daarbij wilt aansluiten, kunt u in onderstaand formulier uw gegevens invullen en een korte verklaring invoegen. Zodra genoeg ondernemers zich hebben gemeld, nemen we contact op over het opstarten van de procedure. Met het invullen van dit formulier geeft u aan interesse te hebben, maar zit u nog nergens aan vast.

UPDATE 25 mei 2020: er is voldoende interesse om een actie te starten. Aan deelname zijn kosten verbonden. We hebben een pakketprijs van 550 euro (ex. btw). Meedoen kan door dit formulier in te vullen.

Kosten

Het voordeel van een gezamenlijke procedure is dat de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden, omdat deze door alle partijen gezamenlijk kunnen worden gedragen. Zodra duidelijk is of een collectieve actie mogelijk is, en hoeveel partijen zich hierbij willen aansluiten, kunnen we duidelijkheid geven over de kosten. Op basis van deze informatie kunt u dan besluiten om wel of niet mee te doen.

Interesseformulier

Middels onderstaand formulier kunt u aangeven of u interesse heeft om mee te doen. Het is belangrijk om in uw verklaring te verwerken waarom u de overeenkomst bent aangegaan. Als er bijvoorbeeld sprake is geweest van tijdsdruk of onjuiste mededelingen die ertoe hebben geleid dat u de overeenkomst bent aangegaan, is het belangrijk om deze elementen te verwerken in de verklaring. U kunt dat hieronder al kort vermelden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Kies hier welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

Kies

Ons team

Jeroen Thiele

advocaat-partner

0172 - 49 43 45

Jasper van de Graaf

Advocaat contractenrecht

0172 - 49 43 45

Tips en tools

Gratis spreekuur

Bent u de dupe van fraude? Maak gebruik van ons spreekuur. Face-to-face of telefonisch. Elke laatste donderdag van de maand.

Meer info arrow_forward
Voorbeelddocumenten

Met deze voorbeelddocumenten helpen we u graag op weg.

Voorbeelddocumenten arrow_forward
Contact

Wilt u u een vrijblijvend advies van onze specialisten?

neem contact op arrow_forward