,

Collectieve actie tegen Trademark Office

Berntsen Mulder Advocaten komt op voor gedupeerden van het bedrijf Trademark Office. Met een serie collectieve acties helpen wij ondernemers hun recht te halen. Doet u mee?

UPDATE 15 december 2018: Zaak tegen Trademark Office in uitzending Kassa!

Jeroen Thiele in Kassa

Advocaat Jeroen Thiele in Kassa, december 2019.

Eind 2016 kwam ons kantoor op het spoor van de dubieuze werkwijze van Trademark Office. We maakten dit bekend en waarschuwden ondernemers voor de gevolgen als zij met Trademark Office in zee gingen.

In een serie blogs hielden (en houden) wij iedereen op de hoogte. Lees de blogs gerust na, ze bevatten veel informatie over de gang van zaken en over wat u kunt doen. Naar aanleiding van de deze blogs en onze collectieve actie worden wij bijna dagelijks gebeld door nieuwe slachtoffers.

Collectieve actie

Om gedupeerde ondernemers daadwerkelijk te helpen, zijn wij een aantal collectieve acties gestart. Door telkens met een groep van 20 – 25 ondernemers samen naar de rechter te stappen, houden we de kosten voor de ondernemers laag. Namens elke groep slachtoffers kan Trademark Office voor de rechter worden gedaagd, waarbij van de rechter een verklaring wordt gevraagd dat de slachtoffers de overeenkomst terecht hebben vernietigd. De factuur van Trademark Office hoeft dan niet voldaan te worden, en Trademark Office kan u niet langer lastigvallen.

BELANGRIJK RESULTAAT 21 mei 2019: Rechtbank Noord-Nederland noemt werkwijze Trademark Office ‘bedrog’.

Kosten procedure

Het belang van één individuele zaak rechtvaardigt geen gerechtelijke procedure. De kosten liggen (veel) hoger. Hoe meer partijen zich melden, over hoe meer partijen de kosten kunnen worden verdeeld. Hieronder leest u onze inschatting van de kosten voor een procedure tegen Trademark Office. In het overzicht is een uitsplitsing gemaakt tussen de buitengerechtelijke fase, en de gerechtelijke fase. In de buitengerechtelijke fase verzamelen wij alle verklaringen. In de gerechtelijke fase stellen we de processtukken op en de wonen we de zittingen bij. We hebben rekening gehouden met de volgende stappen:

  1. Verzamelen verklaringen;
  2. Opstellen dagvaarding;
  3. Deurwaarder bezorgt de dagvaarding bij Trademark Office;
  4. Trademark Office mag verweer voeren met een Conclusie van Antwoord;
  5. Zitting bij de rechtbank (zgn. Comparitie van partijen);
  6. Getuigenverhoor;
  7. Reactie op getuigenverhoor door ons;
  8. Recht op getuigenverhoor door Trademark Office;
  9. Vonnis.

Bepaalde stappen kunnen mogelijk wegvallen, omdat een rechter deze niet nodig vindt, maar er kunnen ook bepaalde stappen bij komen. Om de kosten van de procedure zo laag mogelijk te houden, hebben we gerekend met een uurtarief van € 145,00. Ons normale uurtarief is € 230,00. De procedure kan doorgang vinden als zich minimaal 20 partijen aanmelden. De kosten per aangemelde partij bedragen € 250,00 excl. btw. Dit bedrag zal bij aanvang van de procedure als voorschot in rekening worden gebracht. Op dat moment moeten wij immers ook het griffiegeld aan de rechtbank betalen en de kosten voor de deurwaarder.

Als de procedure succesvol wordt afgesloten, moet de wederpartij een deel van uw kosten terugbetalen. Dit bedrag wordt dan uiteraard aan u vergoed. Let wel, deze vergoeding dekt niet de daadwerkelijke kosten. Als de procedure wordt verloren (wat wij niet verwachten) moet u (een deel van) de kosten van de wederpartij betalen. Hoewel dit risico klein is, kunnen wij dat niet uitsluiten.

Aanmelden

Als u wilt meedoen, kunt u onderstaand formulier invullen en online versturen. Als u zich liever met een papieren formulier aanmeldt, kunt u contact met ons opnemen. U ontvangt dan een aanmeldformulier en verdere informatie per e-mail. Voor verdere vragen kunt u uiteraard ook altijd bellen of mailen naar 0172 – 49 43 45 of j.thiele@berntsenmulder.nl.

Zij gingen u voor

Lees op onze reviewpagina wat andere ondernemers van onze juridische actie vonden.

Reviews en referenties

Ons team

Jeroen Thiele

advocaat-partner

0172 - 49 43 45

Jasper van de Graaf

Advocaat contractenrecht

0172 - 49 43 45

Tips en tools

Gratis spreekuur

Bent u de dupe van fraude? Maak gebruik van ons spreekuur. Face-to-face of telefonisch. Elke laatste donderdag van de maand.

Meer info arrow_forward
Voorbeelddocumenten

Met deze voorbeelddocumenten helpen we u graag op weg.

Voorbeelddocumenten arrow_forward
Contact

Wilt u u een vrijblijvend advies van onze specialisten?

neem contact op arrow_forward