,

Domeinnaamfraude #9 – Gedupeerden vragen faillissement Trademark Office B.V. aan

5 december 2019

Ons kantoor houdt zich al geruime tijd bezig met verschillende rechtszaken tegen Trademark Office B.V. Wij hebben veel rechtszaken gevoerd en gewonnen. Trademark Office moet volgens de rechter de volledige advocaatkosten betalen. Echter, omdat Trademark Office dat niet doet, hebben de gedupeerden het faillissement van Trademark Office aangevraagd.

Waarom nemen zij deze drastische maatregel? Alle rechtszaken die ons kantoor namens cliënten hebben gevoerd tot nu toe, hebben wij gewonnen. In deze rechtszaken heeft de rechtbank geoordeeld dat de handelswijze van Trademark Office B.V. kan worden gekwalificeerd als bedrog, dat de vordering(-en) van Trademark Office B.V. evident onjuist is/zijn en dat Trademark Office B.V. de volledige advocaatkosten van onze cliënten moet voldoen.

Volledige advocaatkosten

Een veroordeling tot betaling van de volledige advocaatkosten wordt door rechters slechts in uitzonderlijke gevallen toegewezen. Normaliter moet in een juridische procedure de partij die de procedure heeft verloren slechts een deel van de advocaatkosten van de partij die de procedure heeft gewonnen voldoen. De drempel voor toekenning van volledige advocaatkosten ligt hoog. Dat meerdere rechters Trademark Office B.V. tot betaling van de volledige advocaatkosten hebben veroordeeld is dan ook een mooie overwinning voor onze cliënten. Helaas heeft Trademark Office B.V. deze kosten van meerdere cliënten onbetaald gelaten. Het leggen van beslagen heeft voor deze cliënten tot onvoldoende resultaat geleid.

Drastisch middel: aanvraag faillissement

Om deze reden hebben de gedupeerden besloten om een drastisch middel in te zetten, namelijk de aanvraag van het faillissement van Trademark Office B.V. De rechtbank Groningen beslist inhoudelijk op de faillissementsaanvraag op 10 december 2019.

Praktijken Trademark Office stoppen

Het is de intentie om de handelspraktijken van Trademark Office B.V., waardoor dagelijks talloze ondernemers worden gedupeerd, definitief stop te zetten. Daarnaast willen de gedupeerden een signaal afgeven aan malafide bedrijven en hun bestuurders, namelijk dat zij niet zomaar weg kunnen komen met malafide praktijken.

Gevolgen van mogelijk faillisement

Een faillissement heeft ingrijpende gevolgen. Zodra het faillissement wordt uitgesproken, wordt er een curator aangesteld door de rechtbank. Een curator handelt in het belang van alle schuldeisers van het failliete bedrijf. De curator heeft onder andere een fraudesignalerende taak en zal onderzoeken of de bestuurders van Trademark Office B.V. hun taken wel behoorlijk hebben vervuld.
Daarnaast kan – indien Trademark Office B.V. failliet wordt verklaard – een curator de bestuurders van Trademark Office B.V. in privé aansprakelijk stellen voor alle schulden van het bedrijf. Voorbeelden van situaties waarin een bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gehouden zijn onder andere: betalingsonwil of selectieve betaling (het bewust betalen van één schuldeiser en een andere schuldeiser daarmee benadelen of onbetaald laten).

Verwachting

De gedupeerden hebben er vertrouwen in dat een curator de bestuurders van Trademark Office B.V. verantwoordelijk zal houden voor hun handelingen als Trademark Office B.V. failliet wordt verklaard.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen naar aanleiding van de faillissementszitting op 10 december 2019.

Lees alle artikelen over domeinnaamfraude door Trademark Office hier.

Tips en tools

Gratis spreekuur

Bent u de dupe van fraude? Maak gebruik van ons spreekuur. Face-to-face of telefonisch. Elke laatste donderdag van de maand.

Meer info arrow_forward
Voorbeelddocumenten

Met deze voorbeelddocumenten helpen we u graag op weg.

Voorbeelddocumenten arrow_forward
Contact

Wilt u u een vrijblijvend advies van onze specialisten?

neem contact op arrow_forward

Nieuws

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward

Email controleren bij fraude-signalen? In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en...

Meer informatie arrow_forward