,

Eerste uitspraak in collectieve actie: handelswijze Trademark is bedrog

21 mei 2019

De mondelinge overeenkomsten die 23 gedupeerde ondernemers hebben gesloten met Trademark Office zijn terecht vernietigd. Dat heeft de rechtbank Groningen vandaag geoordeeld.

De rechtbank is overtuigd dat Trademark Office de benadeelden willens en wetens heeft misleid door opzettelijk onjuiste mededelingen te doen. Dit om benadeelden te bewegen tot het sluiten van een onnodige en te dure overeenkomst.

Werkwijze

De mondelinge overeenkomsten waarover deze rechtszaak ging, werden gesloten tijdens een telefoongesprek. Tijdens die telefoontjes werd door Trademark Office – kort samengevat – gesteld dat een ander bedrijf (een concurrent) de domeinnaam van de benaderden willen registreren, maar dan met de .com-extensie. De ondernemers moesten mondeling akkoord gaan binnen een kort tijdsbestek met registratie van de domeinnaam bij Trademark Office. Dit om te voorkomen dat de concurrent deze domeinnaam verkreeg. Deze verkoopgesprekken werden door Trademark Office niet opgenomen.

Kort na het verkoopgesprek werd er nog een keer gebeld door Trademark Office, ditmaal stond de bandopname wel aan en werd de overeenkomst mondeling gesloten.

Omdat de verkoopgesprekken door Trademark Office niet zijn opgenomen was het voor benadeelden lastig om aan te tonen dat er onjuiste mededelingen zijn gedaan tijdens het gesprek.

Attendatieplicht

Trademark Office stelde in de telefoongesprekken dat zij een ‘attendatieplicht’ heeft, als iemand een domeinnaam wil registreren. Dit omdat zij vanuit de overheid onafhankelijk toezicht zou houden op de registratie van domeinnamen. Dat, zo oordeelde de rechter, is in strijd met de werkelijkheid. Trademark Office heeft ook geen attendatieplicht.

Derde partij

Trademark Office joeg de benadeelden daarnaast de stuipen op het lijf door mede te delen dat er sprake was van derde partij (een concurrent) die eenzelfde domeinnaam had aangevraagd met een andere extensie. Deze aanvraag kon worden gedwarsboomd als de benadeelden zelf de domeinnaam zouden registreren via Trademark Office.

Quarantaine

Trademark Office stelde dat zij een domeinnaam enige tijd ‘in quarantaine’ kan houden. Trademark Office voerde hiermee de druk op voor de benadeelden, zij moesten namelijk binnen een zeer kort tijdsbestek een beslissing nemen. Iedereen heeft het recht om domeinnamen te registreren. Daarvoor geldt het “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” principe. Het is überhaupt niet mogelijk om een domeinnaam in quarantaine te houden. Ook deze mededeling is onjuist.

Oordeel rechter

De bovenstaande opzettelijk onjuist gedane mededelingen kwalificeert de rechtbank zowel afzonderlijk als tezamen als bedrog.

Trademark Office bleef haar factuur hardnekkig incasseren, wetende dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van haar onjuiste mededelingen. De rechtbank acht dit onrechtmatig. Trademark Office is veroordeeld tot betaling van de volledige proceskosten. Dat laatste wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegewezen.

Dit betekent dat Trademark door de rechtbank is veroordeeld tot betaling van ruim 5600 euro aan de benadeelden. Voor de benadeelden is dit een mooie overwinning.


Lees ook:

Artikel | Rechtbank Noord-Nederland: handelswijze Trademark Office is bedrog.

Artikel in Dagblad van het Noorden | Rechter: Trademark Office liegt, dus overeenkomsten zijn ongeldig

Artikel op NU.nl | Nederlandse verkoper domeinnamen verliest rechtszaak wegens bedrog.

Artikel op Emerce.nl | Kantonrechter: Domeinverkoper Trademark Office pleegt bedrog.


 

Tips en tools

Gratis spreekuur

Bent u de dupe van fraude? Maak gebruik van ons spreekuur. Face-to-face of telefonisch. Elke laatste donderdag van de maand.

Meer info arrow_forward
Voorbeelddocumenten

Met deze voorbeelddocumenten helpen we u graag op weg.

Voorbeelddocumenten arrow_forward
Contact

Wilt u u een vrijblijvend advies van onze specialisten?

neem contact op arrow_forward

Nieuws

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward

Email controleren bij fraude-signalen? In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en...

Meer informatie arrow_forward