,

Veelgestelde vragen

1. Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben geworden van acquisitiefraude of domeinnaamfraude?

Als u slachtoffer bent geworden van acquisitiefraude of domeinnaamfraude kunt u het volgende stappenplan doorlopen:

Stappenplan

I Vernietigen overeenkomst

U kunt zo spoedig mogelijk de overeenkomst vernietigen. Dat houdt in dat u als het ware verklaart dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, misleiding en dwaling. Om die reden kunt u de overeenkomst vernietigen. Daarmee maakt u de overeenkomst ongedaan. Wij hebben hier een voorbeeldbrief voor beschikbaar gesteld op onze website. Download hier de voorbeeldbrief vernietiging overeenkomst (PDF). Dit is een template, pas dit aan aan uw situatie. Deze brief kunt u aangetekend en per e-mail versturen.

II Bouw een schriftelijk dossier op

Sta uw wederpartij bij voorkeur niet telefonisch te woord maar correspondeer per brief of per e-mail. Bouw een schriftelijk dossier voor uzelf op met alle correspondentie.

III Aangifte bij de Fraudehelpdesk en de politie

U kunt aangifte doen van acquisitiefraude bij de Fraudehelpdesk en de politie.

IV Stel een getuigenverklaring op

U kunt een getuigenverklaring opstellen van uw ervaringen met uw wederpartij. Dit een stuk dat kan worden ingebracht in een juridische procedure als bewijsmateriaal. Het is dus van belang om dit achter de hand te houden.

Het is belangrijk om in uw getuigenverklaring te verwerken waarom u de overeenkomst bent aangegaan. Als er bijvoorbeeld sprake is geweest van tijdsdruk of onjuiste mededelingen die ertoe hebben geleid dat u de overeenkomst bent aangegaan, is het belangrijk om deze elementen te verwerken in de getuigenverklaring. Een aantal aandachtspunten voor uw getuigenverklaring kunt u hier downloaden (PDF).

V Neem telefoongesprekken op

Staat u uw wederpartij toch telefonisch te woord? Neem dan het telefoongesprek op. U hoeft niet van te voren te melden dat u een geluidsopname maakt. De geluidsopname kunt u achter de hand houden voor het geval u dat nodig heeft.

VI Bij discussie, blijf standvastig!

Uw wederpartij zal hoogstwaarschijnlijk niet zonder meer akkoord gaan met de vernietiging van de overeenkomst. Houdt ook bij discussie en intimidatie vast aan uw standpunt. Geef aan dat u van mening bent en blijft dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, misleiding en dwaling. Verwijs terug naar de vernietiging van de brief en geef aan dat u de overeenkomst heeft vernietigd en niet meer gehouden bent tot de betaling van de factuur.

2. Een incassobureau heeft een aanmaning gestuurd. Wat nu?

In sommige gevallen wordt er een incassobureau ingeschakeld door de wederpartij. Die wenst toch de factuur betaald te zien en wil door middel van een incassobureau en aanmaningen extra druk opleggen.

Correspondeer bij voorkeur schriftelijk met het incassobureau. Stuur uw vernietigingsbrief als bijlage mee. Geef aan dat u van mening bent en blijft dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, misleiding en dwaling. Verwijs terug naar de vernietiging van de brief en geef aan dat u de overeenkomst heeft vernietigd en niet meer gehouden bent tot de betaling van de factuur.

3. Wat is het risico als ik de factuur van de wederpartij betaal?

Als u de factuur van de wederpartij betaalt vanwege druk, angst of intimidatie zit u vast aan de overeenkomst. Daarnaast kan de wederpartij nog extra onvoorziene kosten in rekening brengen waar geen akkoord over is bereikt. Dit gebeurt voornamelijk bij mondelinge overeenkomsten.
Als u de factuur eenmaal heeft betaald, is het vaak lastig om het betaalde bedrag terug te krijgen. Als u dus betaalt vanwege druk, angst of intimidatie en daarna u geld terug wilt, gaat dat over het algemeen niet zonder slag of stoot.

4. Wat is het risico als ik de factuur van de wederpartij niet betaal?

Als u de factuur van de wederpartij niet betaalt, loopt u het risico dat er aanmaningen worden gestuurd door uw wederpartij of door een incassobureau.
Als u de door ons ter beschikking gestelde standaardbrief heeft verstuurd, is het uitgangspunt dat u de overeenkomst heeft vernietigd. U heeft dus niets meer met uw wederpartij te maken, er is geen overeenkomst meer. U kunt hier simpelweg melding van maken als u weer een incassobrief krijgt.

Als de wederpartij het er niet bij wil laten zitten, zullen zij het initiatief moeten nemen om deze kwestie aan de rechter voor te leggen. Omdat het om een relatief beperkt bedrag gaat, gokt de tegenpartij erop dat u het niet zo ver zult laten komen en uiteindelijk alsnog tot betaling overgaat. Pas na een uitspraak van de rechter kunt u worden gedwongen om daadwerkelijk te betalen.

Bij de rechter kunt u aantonen dat de overeenkomst tot stand is gekomen door dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, en dat u terecht tot vernietiging van de overeenkomst bent overgegaan.

5. Kan ik als ondernemer een beroep doen op de colportagewet?

Als ondernemer kunt u in principe geen beroep doen op de Colportagewet. Consumenten/particulieren kunnen wel een beroep doen op de Colportagewet. Zij kunnen een overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten ontbinden zonder opgave van reden. Als ondernemer kunt u in principe geen beroep doen op de Colportagewet. Ondernemers worden helaas niet wettelijk beschermd zoals consumenten. Daarom dient u als ondernemer de gesloten overeenkomst zo spoedig mogelijk te vernietigen. U kunt hiervoor onze standaard vernietigingsbrief gebruiken. Deze standaard vernietigingsbrief kunt u hier downloaden.

6. Wat moet ik doen als ik gedagvaard ben?

Als u gedagvaard bent, is het zaak om juridisch inhoudelijk verweer te voeren over de gesloten overeenkomst. Als u dat niet doet, loopt u het risico om door de rechter veroordeeld te worden tot betaling van de factuur, incassokosten en een deel van de proceskosten van uw wederpartij. Daarnaast zit u dan vast aan een overeenkomst die u niet wilt.

Daarom is het van belang dat u een schriftelijk dossier voor uzelf opbouwt. Dit dossier heeft u achter de hand voor het geval dat u wordt gedagvaard. Wij kunnen u bijstaan bij uw verweer. Hiervoor hanteren wij een gereduceerd uurtarief en een pakketprijs. Wij leggen u de mogelijkheden graag telefonisch uit. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via tel. 0172 – 49 43 45.

7. Wat moet ik doen als ik een verlengingsfactuur krijg van Trademark Office B.V.?

Als u een verlengingsfactuur ontvangt, kunt u betwisten dat er verlengingskosten overeen zijn gekomen. Voor zover deze wel zijn overeengekomen, kunt u de overeenkomst vernietigen middels een brief. Het beste is om deze zowel aangetekend als per e-mail te versturen.

U kunt tevens aangeven dat u de overeenkomst niet of op andere voorwaarden zou zijn aangegaan als u van te voren was ingelicht over de bijkomende kosten.

Staat uw vraag hier niet bij?

Heeft u een specifieke vraag die hier niet tussen staat? Neem gerust contact op.

Contact

Ons team

Jeroen Thiele

advocaat-partner

0172 - 49 43 45

Jasper van de Graaf

Advocaat contractenrecht

0172 - 49 43 45

Tips en tools

Gratis spreekuur

Bent u de dupe van fraude? Maak gebruik van ons spreekuur. Face-to-face of telefonisch. Elke laatste donderdag van de maand.

Meer info arrow_forward
Voorbeelddocumenten

Met deze voorbeelddocumenten helpen we u graag op weg.

Voorbeelddocumenten arrow_forward
Contact

Wilt u u een vrijblijvend advies van onze specialisten?

neem contact op arrow_forward